Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   MenuDofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków.Czy możliwe jest dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zazwyczaj takie dofinansowania organizowane są przez urzędy gmin, które pozyskują środki na realizacje projektów z Unii Europejskiej, między innymi z Funduszu Spójności. Czasem pozyskują fundusze z innych źródeł własnych lub kredytów. W dużej mierze zależy to od sprawności wybieranych przez nas radnych. O pomoc i informację o dostępnych programach i funduszach możemy zgłaszać się do Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wspiera inwestycje proekologiczne. Jednak w dużej mierze wysiłki takie podejmują organizacje samorządowe (gminy, rady miejskie...). Informacji o aktualnych programach szukać można również na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.Często koszty ponoszone przez gminę mogą sięgać nawet 80% inwestycji, tylko 20% ponosi właściciel posesji, jednak nie jest to norma wszystko zależy od gminy i od środków którymi dysponuje, często są to kwoty stałe.

Jak sprawdzić czy w mojej gminie prowadzony jest program dofinansowania do oczyszczalni ścieków? Aby gmina mogła realizować dany program konieczne jest zarządzenie lub uchwała (wójta, rady miejskiej) o dofinansowaniu - takie informację muszą znaleźć się na stronach gminy. Powinniśmy znaleźć treść uchwały lub zarządzenia i stosowne wnioski pozwalające się o ubieganie do dofinansowania na budowę oczyszczalni ścieków.
Życzymy powodzenia przy zdobywaniu środków