Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu
Domowa oczyszczalnia ścieków

Podjeliśmy decyzję, rezygnujemy z budowy szamba, budujemy przydomową oczyszczalnie ścieków.

oczyszczalnie ścieków

Czym jest i jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa sie z dwóch podstawowych części, osadnika gnilnego i drenażu rozsaczającego. Osadnik gnilny jest zbiornikiem wykonanym z polietylenu lub laminatu poliestrowo szklanego o dużej wytrzymałosci na napór gruntu. Osadnik gnilny to duży zbiornik ukryty pod ziemia często na betonowym lub żwirowym fundamencie. W osadniku zatrzymywane są zanieczyszczenia stałe i zachodzą naturalne, beztlenowe procesy oczyszczania. Drenaż rozsączający służy do wprowadzania podczyszczonych ścieków w grunt poprzez złoże filtracyjne w celu dalszego tlenowego oczyszczania.Decydując się na oczyszczalnie przydomową musimy zapoznać się dokładnie z różnymi modelami oczyszczania, wybrać najkorzystniejszy dla nas. Istnieje wiele rozwiązań w tym zakresie, oczyszczalnie biologiczne, oczyszczalnie z systemami biologiczno-mechanicznymi, oczyszczalnie szwedzkie.