Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu
Energia geotermalna z głębi ziemi.

Energia geotermalna to jedno z odnawialnych źródeł energii na naszej planecie. W obliczu wzrastającego zapotrzebowania na energię i idący wraz z popytem wzrost cenowy surowców, strategia energetyczna Unii Europejskiej w coraz większej mierze kładzie nacisk na odnawialne źródła energii. Dotyczy to zarówno wspierania państw członkowskich jak i tworzenia prawa wspierającego inicjatywy i rozwiązania wykorzystujące energie odnawialna przez przysłowiowego Kowalskiego. Jednym z takich rozwiązań, które każdy z nas może wykorzystać we własnym domu jest korzystanie z energii geotermalnej, która za pomocą pompy ciepła może ogrzewać wnętrza naszych domów mieszkań czy biur.

Czym jest energia geotermalna?

Energia geotermalna pochodzi z gorącego wnętrza kuli ziemskiej, im głębiej w kierunku jej centrum tym temperatura jest wyższa. W samym jądrze Ziemi wynosi ona ok 5400°C. Metoda pozyskiwania energii polega na wykorzystaniu ciepła Ziemi, która rozgrzewa wodę znajdującą sie pod powierzchnią (woda geotermalna) do bardzo wysokich temperatur. Ta z kolei w wyniku podgrzania wędruje w kierunku powierzchni ziemi w postaci gorącej pary lub wody. Instalacje grzewcze (pompy ciepła) wykorzystują ciepła energie wody na dwa sposoby, podłączając gorącą wodę bezpośrednio do obiegu lub pośrednio - ogrzewając ciepłą woda, wodę chłodna pozostającą w zamkniętym obiegu grzewczym.Energia geotermalna w warunkach Polskich.

Polska ma stosunkowo dobre warunki do korzystania z zasobów geotermalnych, około 40% powierzchni kraju jest pokryte przez obszary na których możliwe jest korzystanie z energii geotermalnej z pomocą pompy ciepła. Temperatura wody uzyskiwanej na powierzchni wacha się od 30-150°C. a głębokość występowania wód geotermalnych w skałach osadowych od 1 do 10 km. Naturalny wypływ zdarza się bardzo rzadko przykładem mogą być Cieplice będące dzielnicą Jeleniej Góry a w przeszłości samodzielną miejscowością. Wydobycie wód geotermalnych jest opłacalne, gdy do głębokości 2 km temperatura osiąga 65°C, a zasolenie nie przekracza 30 g/l, odbieranie ciepła zasolonej wodzie powoduje bowiem wytrącanie się soli na instalacjach. Ich oczyszczanie może być tak kosztowne, jak budowa nowego szybu. Jak dotąd na terenie Polski funkcjonuje osiem geotermalnych zakładów ciepłowniczych. Jednak jest to wykorzystywanie energii w skali makro, jak wykorzystać energie geotermalna we własnym domu? do tego celu służą pompy ciepła.