Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu
Energia odnawialna, energia wiatrowa.

energia odnawialna
Wiatraki wykorzystywane w elektrowniach wiatrowych w okolicach Helu.Czym jest wiatr?

Wiatr jest ruchem mas powietrza o róznej gęstości, powietrza ciepłego, które wedruje w górę atmosfery, gdzie nastepuje jego ochłodzenie (powietrza zimne) i zmiana kierunku ku dołowi. Różnicą gęstości ciepłych i zimnych mas powietrza dąży do wyrównania ciśnienia - fronty atmosferyczne, cyrkulacja powietrza - w ten sposób powstaje wiatr.

Wiatr jest energia odnawialną, jego zasoby są niewyczerpane, badania naukowe dowodzą, że potencjał energii wiatrowej prz kracza zapotrzeboycznąwanie świata na energię elektryczną ponad 4 krotnie.

Energetyka wiatrowa to jeden z zasadniczych elementów zrównoważonego rozwoju kraju. Strategie enertyczne Uni Europejskiej zakładają stopniowe zwiekszanie udziału energii odnawialnej w bilansie produkcji energii elektrycznej. Obok energii słonecznej i energii wykorzystującej siłe wody, energia wiatrowa to najczęściej stosowane źródło energii odnawialnej. Rozwóju energetyki wiatrowej w Polsce jest bardzo obiecujący, wskazują na to badania przeprowadzonych przez Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Strefy wiatrowe na terenie Polski.

Nie wszędzie opłaca sie budowac elektrownie wiatrowe, przed podjęciem inwestycji konieczne jest rzetelne sprawdzenie zasobów energetycznych wiatru, ma to decydujące znaczenie dla lokalizacji elektrowni wiatrowej oraz analizy opłacalności inwestycji. Aby dokonać tej analizy konieczne są wieloletnie badania wymagające znajomości rozkładów prędkości i kierunków oraz długoterminowych średnich prędkości wiatru.
Najlepsze warunki do budowy elektrowni wiatrowej są najbardziej wysunięte na północ części wybrzeża od Koszalina po Hel, rejon wyspy Wolin, Suwalszczyzna, środkowa Wielkopolska i Mazowsze, Beskid Śląski i Żywiecki, Bieszczady i Pogórze Dynowskie. W Polsce występuja następujące strefy energetyczne warunków wiatrowych:

Strefa I - wybitnie korzystna
Strefa II - bardzo korzystna
Strefa III - korzystna
Strefa IV - mało korzystna mapa Polski

Dla inwestorów - aspekty prawne dotyczące budowy elektrowni wiatrowych w Polsce.

Elektrownie wiatrowe podlegają prawu budowlanemu. Pierwszą decyzją, jaką musi uzyskać inwestor jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawana przez odpowiedni organ samorządowy, w zależności od terenu na którym przeprowadzana jest inwestycja jest to: wójt, burmistrz, prezydenta miasta. Kolejną decyzją, jaką musi uzyskać inwestor jest decyzja o pozwoleniu na budowę wydawana na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Niezależnie od przepisów ogólnie obowiązujących, w zależności od specyfiki inwestycji i stosowanych technologii, inwestorzy muszą liczyć się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań i uzyskania dalszych uzgodnień.