Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu
Oczyszczanie powietrza

Coraz częściej właściciele zakładów przemysłowych borykają się z problemem zanieczyszczenia powietrza w zakładach pracy. Najczęściej problem ten spotykany jest w takich firmach jak masarnie, oczyszczalnie ścieków, zakłady chemiczne. Problem dotyczy nie tylko pogorszenia warunków pracy pracowników ma duży wpływ na ich efektywność. Jest to również praca w szkodliwych warunkach mająca swój negatywny wpływ na zdrowię naszych pracowników. Aby zwalczyć szkodliwy i nieprzyjemny zapach należy zainstalować w firmię oczyszczalnie powietrza, która przeprowadza tzw. dezodoryzację, czyli oczyszczanie powietrza z przykrych i nieprzyjemnych zapachów.

flotacja

Jak działa oczyszczalnia powietrza?

Oczyszczalnie powietrza składają się z wentylatora, nawilżacza powietrza i zbiornika wypełnionego złożem biologicznym. Zanieczyszczone powietrze wsysane jest za pomocą ciągu wentylacyjnego do nawilżacza, w którym zastaje odpowiednio nawilżone. W kolejnym etapie oczyszczania, powietrze dostaje się do złoża biofiltra, w którym znajdują się specjalnie dobrane mikroorganizmy. Wa złożu następuje sorpcja zanieczyszczeń oraz ich biodegradacja. Oczyszczone powietrze ulatuje do atmosfery.