Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu
Flotator

Flotatory są to profesjonalne, zintegrowane urządzenia przeznaczone do chemicznych i mechanicznych oczyszczalni ścieków. Działanie urządzenia polega na wykorzystaniu zjawiska tzw. flotacji, która jest procesem unoszenia się cząsteczek. Do flotatorów zaliczamy również separatory tłuszczów. Flotatory służą do przeprowadzania separacji materiałów o niskiej gęstości takich jak lekkie zawiesiny, tłuszcze i oleje,oraz włukna.

flotator

Flotator typu FRCS

Model FRCS jest jednym z najnowocześniejszych tego typu urządzeń na świecie. Poziom usuwania zanieczyszczeń w procesie flotacji przekracza 90 procent. Zbiornik flotatora wykonany jest ze stali nierdzewnej, w górnej części wyposarzony w zgarniacz - poglądowy schemat urządzenia znajduje się powyżej. Wjęcej informacji na temat Flotator a znajdą państwo na stronie www.ekofin-pol.com.pl. głównego dystrybutora flotatora typu FRCS w Polsce.flotacja

Skuteczność flotacji

Skuteczność procesu flotacji zależy międzyinnymi od wielkości pęcherzyków powietrza uzyskiwanych podczas unoszenia cząsteczek, jeżeli pęcherzyki są mniejsze - skuteczność flotacji jest wyższa. Aby uzyskać wyższy efekt wykorzystuje się w tym procesie wodę saturowaną - czyli część oczyszczonych ścieków z procesu flotacji.

Drobne pęcherzyki powietrza przylegają do zanieczyszczeń i wynoszą je na powierzchnię - utworzony pływający kożuch zanieczyszczeń jest usuwany przy pomocy urządzenia zgarniającego do zbiornika szlamu.