Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu

Jak wybrać odpowiedni kredyt hipoteczny na dom lub mieszkanie.

Nie wielu z nas jest w stanie sfinansować budowę lub zakup domu czy mieszkania gotówką. W znaczącej większości przypadków niezbędny jest kredyt. W jaki sposób z gąszczu dostępnych ofert kredytowych wyłowić najbardziej korzystny kredyt hipoteczny? Przy wyborze kredytu powinniśmy kierować się ofertą, która nie utrudni nam wcześniejszej spłaty kredytu. Nasze plany życiowe mogą uledź zmianie (sprzedamy dom lub mieszkanie) i będziemy mogli spłacić resztę kredytu. Lepiej by było nie płacić w takiej sytuacji wysokiej prowizji.

Czym powinnismy kierować się przy wyborze kredytu?

Przede wszystkim myśląc o kredycie, musimy zastanowić się, czy będzie nas później stać na jego spłatę. A nawet jeśli tak - to czy comiesięczna rata kredytu, nie będzie zbyt wielkim wyrzeczeniem z naszej strony.

Do najważniejszych punktów, które należy sprawdzić przed wyborem kredytu hipotecznego należą:
1. Jaka jest wysokość prowizji banku za wcześniejszą spłatę kredytu?

2. Jaka jest wysokość minimalnej nadpłaconej kwoty kredytu?

3. Czy nadpłaty lub wcześniejszej spłaty kredytu można dokonać w dowolnym momencie, czy tylko w wyznaczonym dniu?

4. Ile wynosi opłata za wyliczenie nowej wysokości rat kredytu?

Jakie są główne koszty kredytu?

Głównym i najwyższym kosztem kredytu dla kredytobiorcy są odsetki z tytułu spłaty kredytu. Wysokość odsetek kredytu uzależniona jest od dwóch składników, jednym z nich jest marża, której wysokość jest stała przez cały okres kredytowania, drugim kosztem jest wysokość stawki referencyjnej WIBOR, LIBOR, EURIBOR, która jest zmienna przy kredytach mieszkaniowych w okresach trzy lub sześciomiesięcznych. Na marżę banku największy wpływ ma kwota kredytu,vjak również wkład własny kredytobiorcy. Istnieje możliwość negocjowania wysokości marży przy udzielaniu kredytu np. poprzez skorzystanie z dodatkowych produktów oferowanych przez dany bank takich jak rachunek osobisty czy karta kredytowa. Natomiast stawka referencyjna jest uzależniona od decyzji Rady Polityki Pieniężnej w Polsce i odpowiednio w innych krajach w zależności od waluty kredytu.
Jakie są główne koszty kredytu?

Na marżę największy wpływ ma kwota kredytu, o który się ubiegamy jak również wkład własny kredytobiorcy. Należy pamiętać, iż istnieje możliwość negocjowania wysokości marży np. poprzez skorzystanie z dodatkowych produktów oferowanych przez dany bank takich jak rachunek osobisty czy karta kredytowa. Natomiast stawka referencyjna jest uzależniona od decyzji Rady Polityki Pieniężnej w Polsce i odpowiednio w innych krajach w zależności od waluty kredytu. Na decyzje RPP główny wpływ ma sytuacja gospodarcza w danym kraju.


Ubezpieczenie kredytu.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego Banki standardowo wymagają, żeby kredytobiorca miał część własnych środków na zakup mieszkania czy domu. Z reguły mile widziane jest 20 proc. przy kredytach walutowych i 10 proc. przy złotowych. Jeżeli nie posiadamy wkładu własnego będziemy musieli ponieść koszt ubezpieczenia kredytu ok. 20% kosztów inwestycji czyli tzw. brakującego niskiego wkładu. Dodatkowym kosztem jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Niektóre banki będą od nas wymagały ubezpieczenia na życie. Będziemy musieli z ww. polis ubezpieczeniowych będziemy musieli dokonać cesji na rzecz banku. Koszt ubezpieczenia w przypadku braku wkładu własnego kredytu podawany jest zwykle jako stawka trzy- lub pięcioletnia i wynosi średnio 3,5 proc. brakującej kwoty za ten okres. Ubezpieczenie opłacamy z góry. Po okresie ubezpieczenia (trzy lub pięć lat) bank sprawdza czy stosunek wartości kredytu pozostałego do spłaty do wartości nieruchomości spadł na tyle, że wkład własny klienta znajduje się na wymaganym poziomie. Jeżeli tak nie jest, będziemy zmuszeni wykupić ubezpieczenie na kolejny okres.