Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu
Zanieczyszczenia powietrza - sposoby oczyszczania powietrza.

We współczesnym świecie jakość powietrza, którym oddychamy gwałtownie spada. Ma to związek nie tylko z rozwojem techniki oraz rosnącego zużycia energii i wiążącym się z tym spalaniem węgla, ropy i innych paliw szkodliwych dla czystości atmosfery, przede wszystkim na jakość powietrza, którym oddychamy ma wpływ tryb naszego życia. Duża część z nas większość swojego życia spędza w pomieszczeniach, a to właśnie w zamkniętej przestrzeni jakość powietrza jest niższa. Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest wyższe od 2 do 10 razy! Wpływ na ten stan maja między innymi brak cyrkulacji powietrza, stała temperatura i wiążący się z tym rozwój mikroorganizmów i bakterii. Dochodzą do tego zanieczyszczenia powodowane przez osoby korzystające z pomieszczeń, miedzy innymi dym papierosowy.

Wentylacja i oczyszczanie powietrza.

Rozwiązanie problemów zanieczyszczenia powietrza w przestrzeni zamkniętej to instalacja wentylacji która przeprowadzi proces oczyszczania powietrza i odpowiedniej cyrkulacji powietrza w budynku. Nowoczesne systemy oczyszczania powietrza wymieniają ciepło i wilgotność pomiędzy dostarczanym i usuwanym powietrzem, dzięki czemu powietrze z zewnątrz ma własności zbliżone do warunków w pomieszczeniu. Zapobiega to utracie energii w budynku. Systemy tego typu sa zazwyczaj zintegrowane przez centralny sterownik, który pozwala użytkownikowi na szeroki zakres kontroli zintegrowanych systemów klimatyzacji i wentylacji.Oczyszczanie powietrza w oczyszczalniach ścieków

Zanieczyszczenie powietrza w oczyszczalni ścieków to dosyć spory problem, wpływający przede wszystkim na komfort i wydajność pracy ale również w nie małym stopniu na zdrowie. Praca w oczyszczalni ścieków pozbawionej odpowiedniej filtracji powietrza prowadzić może do wielu chorób. Jest to jednak nie tylko problem zdrowia i komfortupracowników ale również, środowiska i mieszkańców okolic w , której znajduje się zakład oczyszczania ścieków komunalnych.
Do oczyszczalnia powietrza w oczyszczalniach ścieków korzysta sie ze specjalistycznych urządzeń, tzw Biofiltrów. Biofiltry dzięki zastosowaniu odpowiedniego złoża filtracyjnego umożliwiają całkowitą redukcje odorów i dużą część zanieczyszczeń powietrza.