Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu
Pompy ciepła

Pompy ciepła wykorzystują energie geotermalna do ogrzewania domu. W czasie lata energia słoneczna jest akumulowana przez powierzchnię ziemi. Wykorzystanie tej energii na cele grzewcze jest przykładem praktycznego rozwiązania kwestii ogrzewania domu usytuowanego na dużej działce. Największą ilość energii można uzyskać z gruntów o wysokiej zawartości wody. Ciepło odbierane jest z gruntu za pomocą zakopanych w ziemi rur z tworzyw sztucznych. Układ ten nazywany jest dolnym źródłem ciepła. Przyjazny dla środowiska, niezamarzający płyn krąży w rurach oddając zgromadzone ciepło do pompy ciepła. W pompie, ciepło jest przekształcane na wyższym poziomie temperatury służące do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania ciepłej wody.

Koszt instalacji i eksploatacji pompy ciepła.

Średni koszt instalacji pompy ciepła to ok 50-60 tyś w porównaniu z instalacja innego typu ogrzewania ( instalacja kotła gazowego z bojlerem ok. 4000zł )jest dosyć wysoki. Koszt samej eksploatacji pompy ciepła dla domu ok. 200 metrów kwadratowych to ok 300-500zł. Koszty te to przede wszystkim energia elektryczna.Korzysci i wady z instalacji pompy ciepła.

Plusy to przede wszystkim pompa ciepła jest rozwiązaniem ekologicznym, wykorzystującym energię odnawialną i jest to jej podstawowa zaleta. Wysoki współczynnik COP - iloraz mocy grzewczej i pobranej energii elektrycznej, który wynosi 2,5-4,5 w zależności od parametrów pracy. Niektóre firmy podają nawet COP=7 co w ujęciu procentowym wynosi 250-450%. Dla porównania kotły na paliwa stałe osiągają sprawność rzędu 80%, gazowe i olejowe 95. Minusy to duży początkowy koszt inwestycji w pompe ciepła ok 50-60tyś. Inwestycja w instalacje pompy ciepła zwraca się dopiero po ok. 10-20 latach w zależności od sposobu eksploatacji (np. rodzaju taryfy za prąd).

Źle wykonana pompa ciepła może spowodować dodatkowe koszty. A jakie mogą wystąpić niespodziewane problemy, które mogą nas zaskoczyć to miedzy innymi:

1. Pęknięcia kolektorów gruntowych.
2. Zapowietrzanie się kolektorów gruntowych.
3. Zamarzanie kolektorów gruntowych przy długotrwałych mrozach.
4. Utrata z czasem sprawności działania każdej PC w wyniku zaolejania się obiegu chłodniczego
5. Uszkodzenia drogiej elektroniki sterującej w wyniku przepięć w sieci lub uderzeń piorunów w sieć.
6. Dyfuzja freonu przez ścianki przewodów i pompy, co prowadzi do pogorszenia pracy pompy.
7. Wibracje agregatu oprócz hałasu mogą doprowadzić do rozszczelnienia układu chłodniczego.