Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu
Kanalizacja cisnieniowa w oparciu o przepompownie ścieków.

Na obszarach niewyposażonych w zbiorczą sieć kanalizacyjną typu grawitacyjnego gdzie ukształtowanie terenu jest niekorzystne lub występuje rozproszona zabudowa, idealnym rozwiązaniem jest kanalizacja ciśnieniowa. System kanalizacji ciśnieniowej tworzą przepompownie ścieków zlokalizowane na terenach poszczególnych posesji połączone wspólnym kolektorem ściekowym odprowadzającym ścieki do oczyszczalni ścieków.System kanalizacji ciśnieniowej z przepompownią ścieków tworzy sprawną kanalizację ciśnieniową, w której ścieki odprowadzane są poprzez zbiorczy kolektor do oczyszczalni. Przepompownie ścieków to doskonała alternatywa dla sieci kanalizacyjnej typu grawitacyjnego.

Z przepompowni ścieków z powodzeniem mogą korzystać osiedla jednorodzinne, indywidualne posesje, gospodarstwa rolne, a także zakłady przemysłowe czy gastronomiczne. Często ze względu na obecność tuneli podziemnych w centrach miast - jedyne rozwiązanie umożliwiające zastosowanie wydajnej kanalizacji to przepompownia ścieków, która umożliwia normalne funkcjonowanie odprowadzania ścieków.Budowa przepompowni ścieków.

Przepompownia ścieków

Przepompownie ścieków wyposażone są w odporny na korozję i szczelny zbiornik, pompę zatapialną, armaturę tłoczną wykonaną z kwasoodpornej stali oraz układ sterowania. W niezawodny sposób tłoczą zanieczyszczenia zawierające ciała włókniste oraz stałe, a także wodę ze szlamem i z piaskiem.

Kształt zbiornika przepompowni ścieków minimalizuje niebezpieczeństwo wyparcia, nie ma więc konieczności dodatkowego zabezpieczania go płytami betonowymi. Dzięki zautomatyzowanej pracy przepompownie ścieków działają bezobsługowo, są też łatwe do wbudowania.