Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu
Roślinna oczyszczalnia ścieków - podstawowa wiedza

Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków były jednym z pierwszych sposobów na radzenie sobie z osadami i ściekami, pierwsze takie oczyszczalnie powstały w drugiej połowie XIX wieku w stanach zjednoczonych. Roślinne oczyszczalnie ścieków można zdefiniować jako ekosystemy bagienne, sztucznie tworzone w celu oczyszczania ścieków. W oczyszczalniach roślinnych za oczyszczanie odpowiada złożony proces w ,którym swoją role odgrywają wszystkie części składające się na proces oczyszczania: woda, podłoże mineralne, rośliny, mikroorganizmy, bezkręgowce i kręgowce. Tworzy się skomplikowany ekosystem oczyszczalni roślinnej.

Jak działa roślinna oczyszczalnia ścieków?

W wyniku działania różnych wzajemnie powiązanych procesów biochemicznych substancję znajdujące się w ściekach zostają rozłożone na związki łatwo przyswajalne dla roślin ale przede wszystkim drobnoustrojów. Produktem tych przemian, są głównie CO2 z rozkładu materii organicznej i N2 z przemian związków azotu.Dlaczego warto używać roślinnej oczyszczalni ścieków?

- niskie koszty wynikające z zastosowania małej ilości urządzeń technicznych
- niskie koszty utrzymania
- względy estetyczne: wkomponowanie w krajobraz.

Oczyszczalnia "neutralizuje" ścieki do postaci, w której można je bez szkody dla środowiska odprowadzić do odbiornika (gleby lub rzeki, czy jeziora). Ponieważ jednak dom nad rzeką czy jeziorem to rzadkość, więc w praktyce oczyszczone ścieki rozprowadza się w odpowiednio chłonnym gruncie, za pośrednictwem drenażu rozsączającego lub studni chłonnej.