Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu
Separatory

Separatory przeznaczone są do oddzielania lekkich zanieczyszczeń płynnych o gęstości mniejszej niż woda, są to przede wszystkim oleje, benzyny oraz tłuszcze. Separatory znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ścieki zawierają większą ilość tłuszczu niż w ściekach bytowych. Są to między innymi: układy oczyszczalni ścieków, zakłady przemysłowych, stacjie benzynowe, ale również przedsiębiorstwa nie przemysłowe, takie jak restauracje, hotele.
oczyszczalnie ścieków

Sposób działania

W procesie oddzielania substancji tłuszczowych od ścieków, cząstki tłuszczu ze względu na mniejszą od wody gęstość znajdują się na jej powierzchni. Zanieczyszczenia o większej gęstości opadają na dno zbiornika. Podstawowym zadaniem separatora tłuszczu jest przetrzymanie cząstek stałych, tłuszczy i substancji olejowych w ściekach szarych tzn. z kuchni i łazienki. Im mniej jest w ściekach tłuszczu tym łatwiej zachodzi proces oczyszczania i tym rzadziej opróżnia się osadnik gnilny. Ścieki po opuszczeniu separatora grawitacyjnie przemieszczają się do osadnika gnilnego.Budowa separatora

Separator tłuszczu zbudowany jest z jednolitego zbiornika o poziomej lub pionowej osi posadowienia, składają się z korpusu wraz z komorą osadnika wykonanego z płyt PEHD połączonych ze sobą techniką spawania i zgrzewania. Separatory tłuszczowy oraz wyposażenia wewnętrznego zależnego od rodzaju urządzenia, producenta i modelu. Wyposażenie dodatkowe stanową kręgi nadbudowy stosowane w przypadku głębokiego posadowienia. W zależności od lokalizacji urządzenia stosowane są włazy typu lekkiego lub ciężkiego. Separatory występują w postaci monolitycznego zbiornika z kompletnym zamontowanym fabrycznie wyposażeniem wewnętrznym lub w postaci elementów montowanych na placu budowy.

W celu dokładnego dobrania separatora (określenia jego pojemności) głównym czynnikiem jest planowana wielkość przepływu na jednostkę czasu (l/s). Aby dokonać właściwego doboru urządzeń , konieczny jest kontakt z fachowcami posiadającymi szczegółową wiedzę w tym zakresie.