Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu
Studnia chłonna.

Czym jest i do czego służy studnia chłonna.

Studnia chłonna to urządzenie służące do odprowadzania wstępnie oczyszczonych ścieków do gruntu z oczyszczalni przydomowych. Studnie chłonne najczęściej maja kształt dzwonu bez dna z otworami w dolnej części. Ścieki infiltrują do gruntu przez dno i ściany boczne studni oraz warstwy żwiru odpowiedniej granulacji

Umiejscowienie i montaż studni chłonnej.

Przy budowie studni chłonnej najważniejsze jest utrzymanie właściwej odległości pomiędzy dnem studni a poziomem wód gruntowych, powinna wynosić ona minimum 1,5 metra. Po za tym stosujemy analogiczne parametry jak przy budowie konwencjonalnych systemach drenażowych. Przepisy dotyczące położenia studni chłonnej mówią, że powinna znajdować się w odległości 3 m od granicy działki i 30 m od studni wodociągowej - dotyczy to jednak studni odbierających ścieki sanitarne. W przypadku wody deszczowej lub pochodzącej z drenażu wymagania nie są aż tak surowe.

Studnie chłonne mogą być stosowane we wszystkich gruntach kategorii A, B, C analogicznie jak pozostałe urządzenia drenażowe. Przy określaniu wymiarów studni o podstawie koła uwzględnia się jako powierzchnię filtracji powierzchnię dna i ścian wykopu do wysokości ok. 1 metra nad dnem.

Samodzielne wykonanie studni chłonnej.

Studnia chłonna może być wykonana, z kręgów betonowych lub lekkich rur z tworzyw sztucznych. Jeżeli warstwa przepuszczalna gleby jest położona płytko, studnię można zrobić ze zwykłej plastikowej beczki z wyciętym dnem. Warunkiem jest jednak aby warstwa przepuszczalna gleby znajdowała się płytko, w przeciwnym razie wysokość plastikowej beczki ok(1,5 m) będzie niewystarczająca a łączenie 2 beczek w warunkach domowych nie zapewni jej dostatecznej szczelności. Po wycięciu dna beczkę należy wypełnić dwoma rodzajami materiału filtracyjnego, pierwsze pół metra (od góry) drobnym piaskiem, kolejny metr żwirem. Od góry należy zabezpieczyć beczkę geo-włukniną. Tym sposobem jesteśmy w stanie zbudować studnie chłonna samodzielnie