Słownik pojęć ekologicznych wyszukiwarka firm, serwisy ekologiczne

Dla domu i ogrodu

Opis urządzeń

Energia Odnawialna

   Menu
Szwedzka oczyszczalnia ścieków.

Oczyszczalnie typu szwedzkiego należą do rodziny oczyszczalni przydomowych. Rozwiązania te przeznaczone są w szczególności dla domków jednorodzinnych i pensjonatów, hoteli oraz gospodarstw wiejskich.

Podstawowe informację

Skandynawowie szczególnie dbają o środowisko, jest to jeden z najbardziej ekologicznych regionów świata. Jednym z efektów tych działań jest najnowocześniejsze szwedzkie rozwiązanie w zakresie ochrony środowiska: NATURALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA.

szwedzkie oczyszczalnie ścieków

Produkowane przez jedną ze skandynawskich firm oczyszczalnie ścieków charakteryzują się doskonałą jakością, oraz zaletami umożliwiającymi instalację szwedzkiego systemu praktycznie w każdych warunkach. Klasyczne systemy składają się z osadnika gnilnego, studzienki rozdzielczej i systemu rur rozsączających ułożonych na podłożu z tłucznia lub grubego żwiru. Szwedzka oczyszczalnia ścieków wykorzystuje moduł IN-DRÄN (opisany poniżej)podnosząc znacznie efektywność całej oczyszczalni.

Jakie są główne cechy oczyszczalni szwedzkiej:

- skrócony pojedynczy drenaż od 5 do 15 m
- bardzo mała powierzchnia zabudowy potrzebna do zainstalowania oczyszczalni
- dzięki podwójnej błonie biologicznej gwarantują lepsze wyniki oczyszczania niż tradycyjne oczyszczalnie z tłuczniem
- możliwość instalacji systemu w każdych warunkach gruntowych
- nie wymagają stosowania aktywatorów bakteryjnych
- osadnik gnilny bez wymiennych filtrów : w osadniku gnilnym następuje sedymentacja osadu oraz biologiczne, beztlenowe oczyszczanie ścieków. Aby zapobiec wynoszeniu osadu z osadnika gnilnego powinien on być regularnie opróżniany - system szwedzki tego nie wymaga.
- wzmocniona, odporna na uszkodzenia konstrukcja osadnika gnilnego - nie wymaga on budowania fundamentu

System Szwedzki wykorzystuje tzw moduł IN-DRÄN, który zastępuje tradycyjną warstwę rozsączającą z tłucznia, zapewniając ok. 10-krotnie większą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej. Sustem IN-DRÄN tworzy bardzo dużą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej. Konstrukcja sprawia, że flora bakteryjna ma zawsze dostęp do tlenu, również w przypadku wystąpienia chwilowych spiętrzeń. Rozdział wody na powierzchnię filtrującą jest bardzo równy, co korzystnie wpływa na efekt oczyszczania. Właściwości te sprawiają, że zapotrzebowanie na powierzchnię można zmniejszyć o 50-70% w porównaniu ze zwykłą infiltracją. Zaletą IN-DRÄN jest również to, że pory w warstwie filtracyjnej, znajdującej się bezpośrednio pod modułem, nie są blokowane. Rozdział ścieków nad warstwą filtracyjną jest równomierny, co ma pozytywny wpływ na końcowy efekt ich oczyszczania. Konsekwencją wymienionych powyżej właściwości modułu IN-DRÄN jest to, że wymagana powierzchnia terenu może być kilkukrotnie mniejsza niż w przypadku oczyszczalni tradycyjnej.